کافه فیزیک با محوریت همفکری های علمی در چارچوب فیزیک – جلسه اول: صنعت، مردم ، فیزیکدان

کافه فیزیک محفلی برای تحرک و دورهمی دانشجویان و فعالین رشته فیزیک است. در این برنامه مباحث مختلفی که از قبل موضوع آن اعلام می شود به بحث گذاشته می شود. ایده این برنامه با اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی فیزیک ایران و میزبانی آن با یکی از دانشگاه های عضو اتحادیه است که با هماهنگی بین دو طرف برگزار می گردد. شرکت در این کافه برای عموم علاقه مندان آزاد است و اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی فیزیک مایل به برگزاری این برنامه در سطح ملی می باشد.

میزبان جلسه اول این برنامه دانشگاه تربیت مدرس است که به پیشنهاد انجمن علمی دانشجویی فیزیک این دانشگاه برگزار می گردد.