دبیرخانه ی موقت اتحادیه فیزیک ایران

دبیرخانه موقت اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی فیزیک ایران:

کرج, رجائی شهر, بلوار موذن, خیابان دانشگاه, دانشگاه پیام نور

دبیرخانه اتحادیه انجمن های علمی
دانشجویی فیزیک ایران

کد پستی: ۳۱۴۹۹۶۸۱۴۳

تلفن تماس برای مواقع ضروری: ۰۹۱۴۱۴۸۴۴۷۳

gmail:iranipsu@gmail.com

ارتباط با ما

14 + 9 =