فرخوان مسابقه ی طراحی لوگو

فرخوان مسابقه ی طراحی لوگو

فراخوان مسابقه ی طراحی لوگو اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی فیزیک ایران در نظر دارد لوگوی فصلنامه ی خود با نام “لاندا”،را از میان طراحی دانشجویان انتخاب نماید. شرایط کلی : طراحی لوگو باید در قالب انگلیسی و فارسی و بر اساس فراخوان منتشر شده باشد ، عموم...