اتحادیه فیزیک ایران در نظر دارد مسابقه ای را تحت عنوان ” مقاله برتر، نشریه برتر” را جهت افزایش سطح کیفی نشریات انجمن های علمی دانشجویی فیزیک برگزار نماید.

جهت اطلاعات بیشتر و ارسال مقاله به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

مسابقه ی نشریه و مقاله برتر