جلسه اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی فیزیک ایران در تاریخ ۶ شهریور به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس ساعت ۱۰ صبح آغاز گردید. در این جلسه ضمن خوش آمدگویی جناب آقای احسان طالبیان دبیر اتحادیه به اعضای شورای مرکزی که در جلسه حضور بهم رسانده بودند، جلسه با نام و یاد خدا آغاز گردید.

مباحث عنوان شده به قرار زیر است:

  • تصمیم گیری برای برگزاری مدرسه پیشرفته انرژی های بالا با همکاری پژوهشگاه دانش های بنیادی؛ در این راستا مقرر شد خانم عبدی عضو محترم شورای مرکزی به عنوان نماینده اتحادیه در کمیته اجرایی این همایش حضور داشته باشند.
  • تصمیم گیری پیرامون گسترش فعالیت های حمایتی به حیطه آموزش؛ در این زمینه مقرر گردید مسئولین کمیته های آموزش، پژوهش، اجرایی و روابط عمومی و دبیران قطب های اتحادیه اقدام به جمع آوری و به روز رسانی اطلاعات انجمن های علمی دانشجویی نمایند و با تهیه یک لیست، امکان ارائه حمایت های مادی و معنوی و مکاتبات در برنامه های آتی بصورت ساده تر مهیا گردد.
  • برنامه ریزی برای برگزاری هفته فیزیک؛ برای این برنامه که شامل مسابقه فیزیکی، بازدید، کارگاه، سمینار کارآفرینی، سمینار آموزش و ترویج فیزیک می باشد مقرر گردید ضمن تهیه فراخوانی نسبت به اطلاع رسانی انجمن های علمی دانشجویی اقدام و انجمن های مایل به برگزاری این برنامه هرچه سریعتر مشخص گردند تا امکان اجرای برنامه به صورت بهتر فراهم گردد.
  • پیشنهاد برگزاری کارگاه بصورت منطقه ای در چارچوب قطب ها و همچنین بصورت ملی؛ با هدف گسترش حوزه نفوذ علوم و توانمندی های مختلف جهت استفاده تمامی دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور از ظرفیت علمی اساتید برجسته و توانمند مقرر گردید که کارگاه هایی با سطح برگزاری منطقه ای و ملی برنامه ریزی و برگزار گردد.
  • موافقت اصولی با همکاری مشترک با سایر اتحادیه ها؛ افزایش مشارکت اتحادیه ها در اجرای برنامه های کلان می تواند به تقویت و بهتر شدن کار تعریف شده کمک شایانی نماید، لذا ضمن موافقت کلی با همکاری با سایر اتحادیه های فعال کشور، تصمیم بر اجرای برنامه ها بصورت مشترک و با استفاده از توانمندی های سایر اتحادیه ها شد تا حوزه اجرای برنامه نیز افزایش یابد.
  • استعدادیابی جامعه دانشجویی با هدف شناسایی پژوهشگر و شناسایی نیاز صنعت؛ بدین منظور مقرر شد ضمن مکاتبه با انجمن های علمی دانشجویی کشور و مراکز پژوهشی فعال در حیطه رشته فیزیک شناسایی گردند و با شناسایی نیازهای پژوهشی نسبت به رفع نیاز موجود با استفاده از ظرفیت افراد فعال در انجمن های علمی دانشجویی کشور اقدام نمایند.
  • شناسایی انجمن های علمی دانشجویی فعال و کمک به انجمن های علمی دانشجویی عضو اتحادیه جهت افزایش مهارت یابی در حیطه های تخصصی با تکیه بر ساماندهی اساتید و دانشجویان؛ با توجه به نوپایه بودن برخی انجمن ها یا عدم فعالیت برخی انجمن های موجود بنا بر ارتباط گیری و شناسایی توانمندی های هر یک از انجمن ها شد که نهایتا” با حمایت مادی، معنوی و رسانه ای اتحادیه، تمامی انجمن ها به حدی از پویایی و توانمندی برسند.
  • برنامه ریزی برای برگزاری تور علمی فیزیک؛ ضمن تاکید بر برگزاری این تور علمی که برنامه ای در سطح بسیار بزرگ خواهد بود، مقرر گردید ضمن رایزنی با چند دانشگاه در این رابطه توسط انجمن های علمی دانشجویی عضو اتحادیه نسبت به تعیین میزبان این تور اقدام و سپس برنامه های این تور نهایی گردد. یکی از مهمترین برنامه های این تور، رصد علمی خواهد بود.
  • موافقت اصولی با برگزاری رویدادهای ترویج کارآفرینی (استارتاپ) توسط اتحادیه؛ با توجه به اینکه تعداد بسیاری دانشجو و فارغ التحصیل جویای کار در حال ورود به عرصه هستند یا اینکه در این سطح وجود دارند و مشکل شغل بخصوص در رشته های علوم پایه خود را در سطحی وسیع بروز می دهد، اجرای برنامه های ترویج کارآفرینی و سمینارهایی در همین رابطه می تواند کمک فکری و فرصتی برای برخی افراد مستعد باشد. در همین راستا اعضا ضمن تاکید بر این مسئله بر برگزاری چنین رویدادهایی تاکید و مقرر شد چند طرح در این خصوص آماده سازی و ارائه گردد.
  • آماده سازی برای شرکت در جشنواره حرکت ملی: با توجه به اینکه جشنواره حرکت نماد فعالیت های اتحادیه و انجمن های علمی دانشجویی است، مقرر گردید ضمن ارزیابی امکان شرکت در این جشنواره، برنامه ریزی شامل کمیت های دخیل در این امر به دقت مورد بررسی قرار گیرد و در صورت امکان، اتحادیه با ایده هایی جدید در این برنامه شرکت نماید.

همچنین مقرر شد مباحث جامانده نظیر مباحث تکمیلی پیرامون اساس نامه و تکمیل چارت قطب ها و ادامه مباحث مطرح شده در این جلسه حدالمقدور در جلسات غیرحضوری آتی پیگیری گردد. در پایان اعضای حاضر، ضمن تشکر صمیمانه از میزبانی بسیار خوب دانشگاه تربیت مدرس جلسه را در ساعت ۱۸ به پایان رساندند.