اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی فیزیک ایران در نظر دارد هفته ای را به مناسبت ترویج و بهسازی دید عمومی نسبت به رشته فیزیک توسط انجمن های علمی دانشجویی عضو اتحادیه برگزار نماید.

اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی فیزیک در نظر دارد برنامه هفته فیزیک را بصورت سراسری با همکاری انجمن های علمی دانشجویی عضو اتحادیه برگزار نماید. محورهای این برنامه که بصورت یک هفته ای خواهد بود شامل مباحث انگیزشی برای فهم و آشنایی بیشتر اقشار علاقه مند به علوم و بویژه فیزیک که بشدت در این دوران مغفول مانده، خواهد بود. انجام آزمایش های متعدد فیزیکی با توجیح و توضیح علمی آزمایش های انجام شده و برگزاری سخنرانی های علمی و واکاوی های مشکلات آموزشی، کارآفرینی و ارزش آفرینی از دیگر قسمت های این برنامه خواهد بود. البته انجمن های علمی دانشجویی به عنوان نهادهای مجری این طرح می توانند ایده ها و برنامه های خود را نیز در فرآیند اجرای برنامه ترکیب کرده و برنامه ای متنوع و کاربردی تر را ارائه نمایند. همچنین بسته به توانمندی یا امکانات، هر انجمن مجری این برنامه می تواند یک روز یا چند روز از این هفته را به اجرای برنامه های خاص خود اختصاص دهد.
پیشنهاد می گردد انجمن های علمی دانشجویی این برنامه را بصورت چند محوری اجرا و حین برگزاری، آثار مستندات برگزاری برنامه ها را نیز بصورت نوشتاری و تصویری (عکس و فیلم) ثبت نمایند. گزارش مبسوط شامل (سخنرانی-تبلیغات-حمایت مالی از ارگان های دولتی یا غیردولتی-بازدید-انجام آزمایش های فیزیکی انجام شده در این برنامه-ایده کارآفرینی-جامعه پوشش دهنده برنامه نظیر دانش آموزان یا دانشجویان-اسامی کادر اجرایی و مقطع تحصیلی آن ها و موارد دیگر … ) بهمراه عکس مرتبط با فعالیت می باشد را به ایمیل (sendingphysicsreports@gmail.com) ارسال نمایند.
برای سهولت ارسال گزارش می توانید گزارش را در قالب چند فایل شماره گذاری شده مجزا تهیه و ارسال نمایید.

* حتما دقت نمایید که نامه ای مبنی بر برگزاری این برنامه با ذکر دقیق “هفته ترویج فیزیک” با تایید استاد مشاور انجمن علمی و یا مدیرگروه که ممهور باشد را نیز بصورت اسکن شده ارسال نمایید.
ضمنا” پوستری که بدین منظور توسط هر انجمن طراحی شده را نیز به گزارش پیوست و ارسال نمایید.
حداکثر زمان دریافت گزارش ها ۳۰ آذرماه خواهد بود.

همچنین بعد از برنامه، تاییدیه استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی مربوطه یا مدیرگروه نیز اخذ و بهمراه سایر مدارک در فایلی که تهیه می فرمایید ارسال گردد.

اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی فیزیک گزارش های ارسالی انجمن ها را بررسی و در نظر دارد تعدادی از آن ها را برای تقدیر به عنوان نهاد برتر علمی – دانشجویی به مجموعه معاونت فرهنگی وزارت علوم معرفی نماید.