به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه های سراسر کشور انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز با حضور دکتر کردزنگنه عضو هیئت علمی گروه فیزیک و دانشجویان رشته فیزیک و سایر رشته های دانشگاه طی دو شب چهارشنبه ۲۱ آذر ۹۷ و پنج شنبه ۲۲ آذر ۹۷ در دو نوبت دختران و پسران از رصد خانه پژوهش سرا غدیر اهواز بازدید کردند.
در این بازدید علمی ابتدا به نحوه رصد با تلسکوپ و نحوه کار با انواع تلسکوپ پرداخته شد سپس دانشجویان به رصد آسمان شب و به ترتیب به رصد ماه، سیاره مریخ و خوشه پروین پرداختند.
در ادامه بازدید به نحوه پیدا کردن ستاره قطبی پرداختند و نحوه پیدا کردن مسیریابی در شب را به دانشجویان شرکت کننده آموزش دادند
سپس دانشجویان به بازدید از قسمت آسمان نمای رصدخانه پرداختند و در این قسمت به معرفی صورت های فلکی موجود در آسمان، سیارات منظورمه شمسی، انواع ستارگان، سیاه چاله ها و … پرداخته شد.
در پایان شرکت کنندگان مجدد به رصد صورت های فلکی مختلفی که در آسمان شب بودند پرداختند و دبیر انجمن به معرفی سایر برنامه های انجمن که به مناسبت هفته ترویج فیزیک برگزار خواهد شد پرداخت و همه دانشجویان را برای شرکت در این برنامه ها دعوت کرد.