مسابقه نشریه و مقاله برتر

مسابقه نشریه و مقاله برتر اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی فیزیک ایران
مسابقه نشریه و مقاله برتر

مسابقه نشریه و مقاله برتر

اتحادیه فیزیک ایران در نظر دارد مسابقه ای را تحت عنوان ” مقاله برتر، نشریه برتر” را جهت افزایش سطح کیفی نشریات انجمن های علمی دانشجویی فیزیک برگزار نماید.

این مسابقه در دو بخش مجزای مقالات و نشریات برگزار و داوری خواهد شد و به برگزیدگان برتر جوایزی اهدا خواهد شد.

شرایط مسابقه:

در بخش اول مسابقه که نشریه برتر خواهد بود، هر یک از انجمن های علمی دانشجویی فیزیک می­توانند برترین نشریه چاپ شده خود در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ را به صورت فایل pdf  به دبیرخانه مسابقه ارسال نمایند. داوری نشریات به صورت همه جانبه و بر اساس کیفیت مطالب، طراحی نشریه و پشتیبانی علمی نشریه خواهد بود. پس از داوری از سه نشریه برتر با اهدای جایزه به ترتیب ۵۰۰ ، ۳۰۰ و ۲۰۰ هزارتومانی همراه با یک لوح تقدیر به عمل خواهد آمد.

در بخش دوم مسابقه که مقاله برتر نام دارد، لازم است مقالات ارسالی به مسابقه در یکی از نشریات انجمن های علمی دانشجویی فیزیک از فروردین سال  ۱۳۹۴ تا پایان  سال ۱۳۹۵ پذیرفته شده باشد. مقالات از نظر علمی، سبک نوشتاری و نوآوری داوری خواهند شد و بر اساس نمره اکتسابی از داوری به پنج اثر برتر هر کدام جایزه دویست هزار تومانی به انجمن علمی فیزیک دانشگاه وی همراه با تقدیرنامه ای ارسال خواهد شد تا در اختیار ایشان قرار دهد. لذا لازم است قبل از ارسال آثار خود با سردبیر و مدیر مسئول نشریه ای که در آن مقاله به چاپ رسیده است هماهنگی بعمل آید و فایل توسط دبیر انجمن علمی فیزیک در سایت بارگزاری شود. تعداد آثار ارسالی از هر انجمن علمی حداکثر پنج اثر و به صورت فایل pdf  خواهد بود. توجه داشته باشید اطلاعات نویسنده مقاله به همراه آدرس ایمیل ایشان در فایل مقاله ذکر شود.

  • انجمن های علمی دانشجویی نجوم نیز مجاز به ارسال مقاله و نشریه می­باشند.
  • از آنجایی که اتحادیه فیزیک ایران در نظر دارد از مقاله ها و نشریه­های برتر در نشریه علمی تخصصی خود با نام “ لاندا ” بر اساس نیاز استفاده نماید بدیهی است آثار ارسالی در زمان مقرر به صورت فایل باز از دبیر انجمن علمی فیزیک مربوطه درخواست خواهد شد و در نشریه با ذکر نام نویسنده و نشریه قرار خواهد گرفت.

 

ارسال نشریه ارسال مقاله دریافت پوستر